متن آهنگ  :

دنیا پر گرگه جوون شکار

شامشون نباش
به زخمهات خو کن ولی با

گرگ ها همخو نباش
شیر بزرگ بیشه باش

سمت هر آهویی نرو
تنها بمون اما با هر روباهی

هم سفره نشو
دنیا پر دوراهیه نمیشه

اشتباه نکرد
کدوم درختی میتونه گل

کنه تو پاییزی سرد
اما هر آدمی یه جا با

شادی روبرو میشه
سپیده از سیاهترین نقطه

ی شب شروع میشه
ماییم و این سر نترس دل

رو به طوفان ها زدن
ماییم و افتادن به خاک

اما دوباره پا شدن
ماییم و این سر نترس دل

رو به طوفان ها زدن
ماییم و افتادن به خاک

اما دوباره پا شدن
***
باید بتونی با غمت ب

ا زخمهات سر بکنی
دنیا تو مشتته اگه

خودت رو باور بکنی
دریا نیازی نداره

بزرگیشو ثابت کنه
هیچ صخره ای نمیتونه

رودخونه رو ساکت کنه
پاییز یه وقتا میتونه

یه باغو زیباتر کنه
گاهی یه گریه میتونه

دنیا رو شعله ور کنه
پرستو کل عمرشو

تو تب و تاب سفره
با پر زخمی یه

وقتا باسکوه تره
ماییم و این سر نترس

دل رو به طوفان ها زدن
ماییم و افتادن به خاک

اما دوباره پا شدن
ماییم و این سر نترس دل

رو به طوفان ها زدن
ماییم و افتادن به خاک

اما دوباره پا شدن

پخش آنلاین:

لینک دانلود:

Reza Sadeghi – Javooni.mp3